Privacybeleid

Privacyverklaring

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (hierna ‘KBVB’ genoemd) respecteert jouw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe de KBVB persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken via de website en toepassingen van de KBVB of bij registratie als aangeslotene van de KBVB, haar vleugels (ACFF en Voetbal Vlaanderen) of fanclub (1895).

Raadpleeg hier de brochure die GDPR & Privacy voor voetbalclubs betreft. 

1. Wie we zijn en wat we beogen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond en haar vleugels “Voetbal Vlaanderen” en “Association des Clubs Francophones de Football” (hierna “de KBVB en haar vleugels”) hebben als doel de organisatie, de verspreiding en promotie van het voetbal in al zijn vormen. Hiermee wordt, niet limitatief, bedoeld: veldvoetbal, zaalvoetbal, voetbal voor andersvaliden,… en dit ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, politieke overtuiging,… en in alle mogelijke wedstrijdvormen. Zij organiseert hiertoe competities van gewestelijk/provinciaal (breedtesporter) tot nationaal niveau (elitesporter) en een nationale bekercompetitie (Beker van België) waarbij onder andere de principes van sportieve integriteit en fair play hoog in het vaandel worden gedragen. De disciplinaire organen van de KBVB en haar vleugels staan in voor het respect van de basisprincipes van het voetbal en dragen zodoende bij tot een eerlijke sport. Ook op internationaal niveau is de KBVB actief met haar nationale jeugdploegen, de Belgian Red Flames en uiteraard de Rode Duivels. Het is haar taak om zoveel mogelijk supporters te overtuigen om als één blok achter onze nationale ploegen te staan en ze de wedstrijden in optimale omstandigheden te laten bijwonen.

Ook het opleiden van hooggekwalificeerde trainers behoort tot de kerntaken van de KBVB en haar vleugels aangezien deze personen instaan voor de verdere technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling van de beginnende voetballertjes. Via een uitgestrekt netwerk van talentscouts worden talentvolle spelertjes uitgenodigd voor selectiewedstrijden zodat zij zich kunnen meten met de betere spelers uit hun provincie. Deze talentdetectiedagen krijgen een volwaardige plaats in het topsportbeleidsplan en blijken in sommige gevallen het prille begin van een mooie voetbalcarrière op nationaal en zelfs internationaal niveau met een selectie voor de nationale ploeg als hoogtepunt.

Geen voetbal zonder scheidsrechters. Ook zij worden opgeleid en bijgestaan zodat ze zich op een continue manier kunnen ontwikkelen met als doel een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.

Om deze doelstellingen te bewerkstellingen, vaardigen de KBVB en haar vleugels een eigen bondsreglement uit, maar door haar lidmaatschap van UEFA en FIFA dienen eveneens internationale reglementen gerespecteerd te worden. Door zich aan te sluiten bij de KBVB en haar vleugels gaat men uitdrukkelijk akkoord met deze reglementen en verbindt men zich ertoe deze ten allen tijde na te leven, met inbegrip van de disciplinaire beslissingen. Ook met de ontwikkeling van verscheidene mobiele applicaties proberen de KBVB en haar vleugels bij te dragen tot een verhoogde visibiliteit en de promotie van het voetbal in al haar facetten.

Naast dit organisatorische en talentontwikkelingsluik hebben de KBVB en haar vleugels ook een sociale rol te vervullen, voetbal kan immers een middel zijn om een aantal maatschappelijke doelstellingen te helpen vervullen. De KBVB en haar vleugels focussen op verschillende thema’s zoals inclusie, gezondheid, kinder- en mensenrechten & duurzaamheid en door middel van verschillende sociale projecten trachten ze de kernwaardes “respect, fair play en opvoeding” steeds te belichten en te promoten in de Belgische samenleving.

Deze Privacyverklaring gaat uit van:

 • de Koninklijke Belgische Voetbalbond vzw, met ondernemingsnummer 0403.543.160;
 • de vleugels:

o   Association des Clubs Francophones de Football asbl, met ondernemingsnummer 0820.547.150;
o   Voetbal Vlaanderen vzw, met ondernemingsnummer 0808.165.002;

 • de fanclub: 1895, met ondernemingsnummer 0553.546.435.

Allen hebben hun maatschappelijke zetel te Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel, België, hierna gezamenlijk (behoudens de fanclub) de Federatie genoemd.

2. Informatie die we verzamelen

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen we van je ?

Afhankelijk van jouw verhouding met de Federatie of fanclub verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor sommige diensten zijn bijkomende persoonsgegevens noodzakelijk. Elke aangeslotene en gebruiker van één van de toepassingen van de Federatie of haar fanclub krijgt de keuze om een bepaald Privacyprofiel te kiezen. Aangezien alle toepassingen van de Federatie gelinkt zijn aan mekaar, kan je in de profielinstellingen van elke toepassing je Privacyprofiel wijzigen voor alle toepassingen waar je geregistreerd bent. Afhankelijk van je gekozen Privacyprofiel kunnen bijkomende persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden (zie 6.1).

2.1.1 Als aangeslotene van de Federatie of haar vleugels

Wanneer je jezelf registreert als een aangeslotene (zoals een speler, trainer, staflid, scheidsrechter, steward, vrijwilliger, enz.) zullen jouw (voor)naam, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, pasfoto en geslacht/gender gevraagd worden. Deze informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (aansluiting) die je met de Federatie wenst aan te gaan of nodig om competities te organiseren (hetzij sportief, administratief of disciplinair), waaronder het genereren van een uniek aansluitingsnummer (wettelijke verplichting vanuit de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap) teneinde een speler aan de juiste competitie en leeftijdsgroep te linken en faire competities te organiseren, met inbegrip van het nemen en communiceren van disciplinaire beslissingen. Het akkoord gaan met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om je te kunnen aansluiten bij de Federatie,  en om je te kunnen inschrijven in een club en aan het competitievoetbal te kunnen deelnemen.

Om de kwaliteit van jouw persoonsgegevens te garanderen, verkiezen we deze informatie te verzamelen via eID. Bij het uitlezen van de gegevens op jouw eID zullen we niet meer gegevens dan hierboven vermeld uitgelezen worden. Wanneer je toch bezwaren hebt voor het uitlezen van je eID moeten de gegevens nog steeds manueel ingevoerd worden in het systeem. Verder moet de Federatie gegevens van jouw carrière verzamelen, zoals de club en ploeg waar je speelt, transfers, doelpunten, gele en rode kaarten, speelminuten, ongevallenformulieren (voor verzekeringskwesties), en andere ‘sportieve gegevens’.

2.1.2 Als gebruiker van één van de toepassingen of diensten van de Federatie of haar fanclub

Wanneer je een account creëert op de website of in één van de toepassingen van de Federatie (bv. BBF) of haar fanclub (bv. fanmanagement.be) moet je een e-mailadres en paswoord opgeven en vragen we accountinformatie op waaronder (voor)naam, geboortedatum en geslacht. Daarnaast verzamelen we gegevens die je zelf verstrekt aan gebruikers van de applicaties (bv. wedstrijden die je gaat volgen). Als je je registreert in één van de toepassingen van de Federatie of fanclub aan de hand van de social media optie zal ook informatie met betrekking tot jouw social media profiel beschikbaar worden voor ons. Bijkomende informatie, zoals een profielfoto, is optioneel. De informatie die wordt verzameld op de website of één van de toepassingen van de Federatie of haar fanclub zal voornamelijk afhangen van de toestemming gegeven door de gebruiker. Bijgevolg kan je deze toestemming ook altijd intrekken indien je niet langer wenst dat de Federatie of haar fanclub jouw gegevens verzamelt en verwerkt. Let echter op dat sommige informatie vereist is als je gebruik wil maken van bepaalde diensten en toepassingen van de Federatie of haar fanclub.

2.2 Analytische informatie

Naast bovenvermelde informatie gebruiken we analysetools, desgevallend van derde partijen,  om het gebruik van bepaalde diensten te meten. Deze tools kunnen informatie verzamelen die jouw toestel naar ons verstuurt om onze diensten en toepassingen te verbeteren. We verzamelen en gebruiken deze informatie met analysegegevens van andere gebruikers zodat het niet aangewend  kan worden om een specifieke gebruiker te identificeren.

2.3 Cookies en gelijkaardige technologieën

Bij het gebruik van de website of bepaalde toepassingen van de Federatie of haar fanclub kunnen we lokale opslag bewaren over jouw gebruik van de website of toepassing om deze beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Op basis van deze informatie kunnen we bepaalde functionaliteiten aan jou aanbieden om jouw gebruiksgemak te verbeteren. De informatie die we verzamelen is beperkt tot technische informatie, zoals merk van het toestel, aanbieder en sessie- en browsergegevens. Bovendien worden geaggregeerde locatiegegevens verzameld zonder dat een individu hierbij geïdentificeerd kan worden.

Afhankelijk van jouw gekozen Privacyprofiel kan aan de hand van cookies of gelijkaardige technologieën ook informatie verzameld worden om je een persoonlijke ervaring op de platformen van de Federatie of haar fanclub te geven en de communicatie maximaal af te stemmen op jou als aangeslotene, fan of voetballiefhebber. Deze informatie kan, opnieuw afhankelijk van jouw privacy-instellingen, gebruikt worden voor bijvoorbeeld commerciële acties van de Federatie of adverteerders op jouw toestel.

2.4 Logbestanden

Logbestanden worden automatisch gecreëerd wanneer toepassingen van de Federatie of haar fanclub gebruikt worden. Deze logs bewaren informatie zoals IP-adres, toestelinformatie, opgezochte spelers of vrienden, enzovoort. Via deze informatie kunnen we de toepassingen continu blijven verbeteren.

2.5 Toestel identifiers

Wanneer de toepassingen van de Federatie of haar fanclub op een PC, laptop, tablet of smartphone gebruikt worden, kunnen we ‘toestel identifiers’ op jouw toestel raadplegen, verzamelen, monitoren en bewaren. Deze toestel identifiers zijn kleine bestandjes die ons toelaten om jouw toestel te identificeren en ons informatie te geven over hoe de toepassing wordt gebruikt. Dit is noodzakelijk vanuit veiligheidsoverwegingen.

2.6 Andere gegevens

Bovenop de reeds vermelde gegevens, afhankelijk van de gebruikte toepassing of dienst en afhankelijk van het door jou gekozen Privacyprofiel kunnen we ook volgende types persoonsgegevens verzamelen:

 • Gebruikersgegevens, bv. je taalvoorkeur, gezinssamenstelling, vrienden die je volgt, voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, wedstrijden die je volgt, financiële gegevens voor betalingen, enz.;
 • Locatiegegevens, bv. je locatie in en rond het stadion, vervoersmogelijkheden (openbaar vervoer of mogelijkheden tot carpoolen).

2.7 Privacy van minderjarigen

De Federatie verzamelt en verwerkt uiteraard heel wat persoonsgegevens van kinderen, zowel in het kader van haar werking als sportfederatie als op haar platformen voor een dienst van de informatiemaatschappij. Om deze reden vragen wij bij aansluiting op de club of registratie in een platform de contactgegevens van één van de ouders of voogd op te geven met als doel de ouderlijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen te verkrijgen.

3. Waarom gebruiken we deze gegevens?

 • We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
 • De verwerking van jouw aansluiting als lid van de Federatie of fanclub;
 • De verwerking van jouw lidmaatschap van een (fan)club, transfers, activiteiten als speler of trainer, inclusief disciplinaire beslissingen;
 • De verwerking van ongevallendossiers en verzekeringskwesties die het gevolg zijn van blessures opgelopen als voetballer;
 • Het versturen van uitnodigingen voor talentdetectiedagen, trainersopleidingen of sportieve begeleiding;
 • De verwerking van jouw registratie op de website of een toepassing van de Federatie;
 • De voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst (aansluiting) die je met ons bent aangegaan;
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. de veiligheid in stadions te garanderen);
 • Om via studies, testen en statistieken de werking en ontwikkeling van clubs en competities op te volgen met als doel de ontwikkeling van het Belgisch voetbal;
 • Om algemene informatie over de Federatie en rechtstreekse communicatie over jouw wedstrijden (bv. afgelastingen of locatiegegevens) te bezorgen;
 • Wedstrijdbladen en -fiches te publiceren op onze kanalen (bv. BBF);
 • Uw gebruiksgemak op onze platformen te optimaliseren (bv. automatische login, cookies;
 • Technische problemen in onze platformen te detecteren;
 • Het gebruik in onze platformen te monitoren;
 • De organisatie van de sociale projecten van de Federatie;
 • Wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, dewelke wij steeds afwegen tegen jouw recht op privacy.

Mits toestemming en afhankelijk van het door jouw gekozen Privacyprofiel verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Het tonen van jouw spelersstatistieken op onze platformen;
 • Gebruikers van onze platformen een persoonlijke ervaring te geven met gepersonaliseerde berichtgeving, al dan niet via profilering en rekening houdend met jouw interesses, voorkeuren, gedrag op sociale media;
 • Commerciële acties van de Federatie, haar fanclub of onze partners.

4. Met wie delen wij jouw informatie?

Wij delen jouw persoonsgegevens met dienstverleners van de Federatie voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.

Wij trachten jouw persoonsgegevens te pseudonomiseren of te anonimiseren wanneer we deze delen met externe partijen. Dit door voldoende persoonsgegevens te aggregeren (bv. statistisch onderzoek) of bepaalde delen van persoonsgegevens weg te laten zodat de informatie niet langer geassocieerd kan worden met een persoon.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij:

 • Aan de verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de Federatie, namelijk de KBVB, de vleugels (Voetbal Vlaanderen en ACFF) en haar fanclub (1895);
 • Aan de Pro League indien je aangesloten bent bij een club van 1A of 1B;
 • Er een wettelijke verplichting is;
 • Indien nodig voor onze dienstverlening of ingeval van gerechtvaardigd belang, (bv. bij de verkoop van tickets) waarbij jouw fundamenteel recht op privacy steeds zal worden afgewogen.

Mits jouw toelating (gekozen Privacyprofiel) kunnen wij jouw gegevens delen met onze partners voor commerciële acties.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens (bv. FIFA of UEFA), beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

De Federatie stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen. Vanuit deze optiek hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid en standaarden geïmplementeerd in lijn met de internationale ISO27001-2 standaard. Verschillende functies binnen de organisatie zien toe op de naleving van de wetgeving en de beveiliging van jouw informatie, onze infrastructuur en systemen. Zo trachten we voortdurend nieuwe technische maatregelen te implementeren, zoals onder andere encryptie, firewalls, toegangscontrole met strenge paswoordvereisten, intrusie- en anomaliedetectie, fysieke beveiliging. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met jouw gegevens. Bovendien wordt bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.  

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren of andere partners) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van jouw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

6. Jouw privacyprofiel

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw Privacyprofiel te wijzigen. Dit kan in de profielinstellingen van alle platformen van de Federatie of haar fanclub waar je actief bent.

Aan de hand van jouw privacyprofiel beslis je zelf welke informatie we van je mogen verzamelen en waarvoor we deze mogen gebruiken. Zo zullen we jou nooit contacteren voor commerciële acties als je daar geen toestemming voor hebt gegeven. Indien dit toch het geval is, gelieve ons onmiddelijk te contacteren zodat we jouw of onze instellingen kunnen aanpassen.

Hieronder wordt besproken wat je kan verwachten van elk van de 4 Privacyprofielen en wat je mogelijk mist. Afhankelijk van jouw verhouding met de KBVB, haar vleugels of fanclub kan een gekozen Privacyprofiel extra verwerkingen tot gevolg hebben. In dat geval zullen wij u altijd voldoende informeren.

6.1.1 Bronze

KBVB verzamelt enkel basisgegevens die je ons verstrekt of minimale gegevens om de functionaliteit en veiligheid van de website of app te garanderen (bv. minimale cookies of online identifiers). Verwerkingen van deze gegevens beperken zich tot verwerkingen om de dienst te laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de site of app bezoekt.

Je verwacht:

 • Algemene informatie te zien over KBVB en haar vleugels en rechtstreekse communicatie over jouw wedstrijden zoals afgelastingen of locatiegegevens;

Je mist:

 • Een persoonlijke ervaring op de platformen van KBVB;
 • Extra voordelen zoals direct marketing, kortingen en gerichte reclameacties;
 • Gepersonaliseerde berichtgeving en aanbevelingen binnen jouw interessegebieden.

6.1.2 Silver

Bovenop je basisgegevens en de minimale gegevens om de website of app goed te laten functioneren, verwerkt KBVB ook andere gegevens, zoals bijvoorbeeld je voorkeuren en gedrag op de platformen van KBVB, sociale interacties en analyse van het gebruik. Hierdoor krijgen we door profilering een beter beeld van jouw interessegebieden en kunnen we ook gepersonaliseerde content weergeven die de beleving en omkadering van je sportieve activiteiten moeten verrijken.

Je verwacht (bovenop wat je kan verwachten van privacyprofiel Bronze):

 • Een persoonlijke ervaring op de platformen van KBVB, haar vleugels en 1895 waarop je actief bent met gepersonaliseerde berichtgeving zoals de beleving rondom wedstrijden van Rode Duivels (informatie over publiek transport, mogelijkheid tot carpoolen, toegang tot parkeerplaatsen, …).

Je mist:

 • Een 100% gepersonaliseerde ervaring als aangeslotene van KBVB of haar vleugels waarbij we ook rekening houden met de interesse-gebieden waarbinnen je surft en je gedrag op sociale media;
 • Gerichte commerciële informatie of acties van partners van KBVB, haar vleugels en 1895.

6.1.3 Gold

Bovenop je basisgegevens, minimale gegevens om de website of app goed te laten functioneren en je voorkeuren, gedrag en sociale interacties op de platformen van KBVB, houden we ook rekening met je interesses, aankopen op KBVB platformen en gedrag op sociale media indien je deze linkt aan jouw account. Hierdoor kunnen we alle communicatie en berichtgeving op de KBVB platformen, inclusief commerciële inhoud van KBVB en haar partners maximaal op jou afstemmen. Doorgifte van jouw gegevens aan externe partijen gebeurt enkel in het kader van voorgaande doeleinden waardoor zij deze gegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Je verwacht (bovenop wat je kan verwachten van privacyprofiel Silver):

 • Een 100% gepersonaliseerde ervaring met persoonlijke en commerciële berichtgeving op de platformen van KBVB, waarbij we ook rekening houden met de interessegebieden waarbinnen je surft en je gedrag op sociale media;

Je mist:

 • Gerichte commerciële informatie of acties van partners van KBVB, haar vleugels of fanclub op andere platformen dan deze van KBVB.

6.1.4 Platinum

Bovenop je basisgegevens, minimale gegevens om de website of app goed te laten functioneren en je voorkeuren, gedrag en sociale interacties op de platformen van KBVB, houden we ook rekening met je interesses, aankopen op KBVB platformen en gedrag op sociale media indien je deze linkt aan jouw account. Hierdoor kunnen we alle communicatie en berichtgeving, inclusief commerciële inhoud maximaal op jou afstemmen. Bovendien kom je ook in aanmerking om gerichte reclameacties of kortingen van partners van KBVB, haar vleugels of fanclub te ontvangen die eveneens afgestemd zijn op jouw voorkeuren.

Je verwacht (bovenop wat je kan verwachten van privacyprofiel Gold):

 • Gerichte commerciële informatie of acties van partners van KBVB, haar vleugels of fanclub op andere platformen dan deze van KBVB.

Je mist:

 • §  Niets

7. Jouw rechten en hoe deze uit te oefenen

7.1 Recht op inzage, overdraagbaarheid en rechtzetting van jouw gegevens

De kwaliteit en accuraatheid van jouw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom heb je altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden. Je doet dit door een verzoek in te dienen bij de DPO van de Federatie of de Legal afdeling. De contactgegevens vind je onderaan.

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Wij zullen jouw aanvraag steeds binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek behandelen.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien wij niet reageren op je aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om de Privacycommissie te contacteren, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

7.2 Recht op verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. Hiervoor kan je tevens een verzoek indienen bij bovenvermelde diensten. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Houd er bovendien rekening mee dat wij je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Zo moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken indien je wenst deel te nemen aan competitievoetbal. Bovendien moeten wij ons aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot verwijdering niet kunnen inwilligen.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals nieuwe contactgegevens. Wij voorzien in onze platformen de mogelijkheid om jouw gegevens te updaten.

7.3 Recht op verzet

7.3.1 Recht op verzet tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kunt dit doen door contact op te nemen met bovenvermelde diensten, jouw privacyprofiel te wijzigen of gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheden in commerciële e-mails.

7.3.2 Recht op verzet om afgebeeld te worden

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het afgebeeld worden op een publieke applicatie van de KBVB, bijvoorbeeld het afbeelden van je naam en leeftijd in de matchsheets in onze BBF applicatie. Hiervoor dien je een verzoek tot verzet in te dienen bij bovenvermelde diensten. In de line-ups zal jouw naam en leeftijd niet meer vertoond worden en vervangen worden door een ‘X’.

8. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

De KBVB, haar vleugels en fanclub verbinden zich ertoe jouw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Zo maken wij een duidelijk onderscheid in contactgegevens, sportieve gegevens, medische gegevens, disciplinaire gegevens of gebruikersgedrag. Wij houden ons te allen tijde aan de bewaartermijnen zoals bepaald in het Bondsreglement of zoals gecommuniceerd in de gebruiksvoorwaarden van onze applicaties. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

9. Hoe moet je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, je rechten met betrekking tot jouw privacy wil uitoefenen of andere vragen hebt inzake ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren:

Koninklijke Belgische Voetbalbond
Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussels

T: +3224771248

E: privacy@footbel.com

Indien je onze Functionaris voor Gegevensbescherming wenst te contacteren, gelieve te sturen naar:

Mr. Cedric Brosens
Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussels
T: +32495670606
E: cedric.brosens@infosentry.be

Indien je de toezichthoudende autoriteit wenst te contacteren, gelieve te sturen naar :

Privacy Commissie

Commission for the Protection of Privacy
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be

 

10. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen we je vragen de nieuwe versie te accepteren.