Privacybeleid

Welkom op de website van de v.z.w. Koninklijke Belgische Voetbalbond (verder KBVB).

De KBVB verbindt er zich toe om de privacy van de bezoekers van zijn website te respecteren in overeenstemming met de vigerende wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zijn uitvoeringsbesluiten).

 

Aanvaarding

Wanneer u de website van de KBVB bezoekt, erkent en aanvaardt u het verder beschreven privacybeleid, wat meer bepaald impliceert dat u de KBVB toelaat om de persoonsgegevens die u op deze website meedeelt via bijvoorbeeld onlineformulieren, e-mails naar de e-mailadressen van de KBVB en/of zijn onderafdelingen, namelijk de Voetbal Federatie Vlaanderen (VFV) en de Association des Clubs Francophones de Football (ACFF), de cookies, de deelname aan spelen en wedstrijden, enz., te verwerken.

De KBVB kan de inhoud van dit document op elk moment wijzigen om het aan te passen aan de evolutie van de diensten die hij aanbiedt of aan de exploitatiemodus van zijn website.  We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de wijzigingen die zouden zijn aangebracht.

 

Verwerking van de persoonsgegevens

Onze website kan hetzij vrijblijvend, hetzij na een registratieprocedure worden bezocht. In dit laatste geval heeft de bezoeker toegang tot diensten op maat.

Wanneer u zich registreert op onze site, worden meerdere persoonsgegevens gevraagd (gebruikersnaam, e-mailadres, naam en voornaam, geboortedatum, adres...).

Deze gegevens worden in een database bewaard.  Met uw toelating kan de KBVB deze gegevens gebruiken om zijn newsletter op te sturen, om u informatie te geven over diensten die zijn partners aanbieden of nog voor marketingdoeleinden.  De KBVB kan deze gegevens aan derden meedelen in het kader van de contractuele betrekkingen tussen de KBVB en deze derden en op voorwaarde dat de mededeling van deze gegevens uitdrukkelijk voorzien is.

Zodra u geregistreerd bent op onze site kan u er een pagina op maat creëren door middel van de verschillende tools die worden voorgesteld (installatie van blokken met uw voorkeurinformatie).  De gegevens betreffende uw voorkeuren worden enkel geregistreerd om u toe te laten uw persoonlijke pagina te maken en te gebruiken en mogen niet voor een ander gebruik worden verwerkt.

 

De pagina waar u zich kan registreren biedt u verschillende opties:

  • de eerste laat u toe om onze newsletter te ontvangen,
  • de tweede laat u toe om informatie over de partners van de KBVB te ontvangen,
  • de derde optie is deze waarmee u instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doelstellingen.

U kan uw profiel steeds aanpassen via de ad hoc pagina en uw voorkeuren op dit vlak aanpassen.

Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier op de website of een e-mailadres van de KBVB, de VFV of de ACFF worden persoonsgegevens aan ons meegedeeld (e-mailadres, telefoonnummer,...).

Deze gegevens worden niet bewaard in een database. Onze medewerkers gebruiken deze enkel om uw vraag te beantwoorden.

Wanneer u deelneemt aan een spel of een wedstrijd op onze website, worden de persoonsgegevens die u ons meedeelt enkel gebruikt voor het goede verloop van het spel/de wedstrijd.  Ze kunnen worden meegedeeld aan derden in het kader van hun contractuele betrekkingen met de KBVB, op voorwaarde dat ze betrekking hebben op de organisatie – in de breedste zin van het woord – van het spel of de wedstrijd.

 

Aangifte

De KBVB heeft meerdere aangiften ingediend bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de databases die hij beheert. U kan deze raadplegen op de site www.privacycommission.be.

 

Bewaring van de gegevens

De gegevens worden bewaard op de servers van de KBVB gedurende de tijd die nodig is om de voorgestelde diensten te leveren. De geregistreerde gebruiker die zijn registratie wil stopzetten, kan dit vragen via het contactformulier en kiest hiervoor de dienst “website”. Bij de verwerking van deze aanvraag worden zijn gegevens gewist.

Wanneer persoonsgegevens worden meegedeeld in het kader van een deelname aan een spel of een wedstrijd, dan worden deze bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het goede verloop van de wedstrijd en de tijd waarin een controle van de wedstrijdmodaliteiten eventueel zou moeten worden uigevoerd (in het kader van een geschil bijvoorbeeld).  We verzoeken u om de modaliteiten van de spelen en wedstrijden hiervoor te raadplegen.

 

Veiligheid van de gegevens

We hebben maatregelen ingevoerd om de gegevens die u ons meedeelt, te beveiligen. Het communiceren van gegevens via het Internet is echter niet volledig zonder risico. Zo kunnen persoonsgegevens buiten ons weten om via het Internet worden opgevangen en/of overgedragen. Door deze site te gebruiken, erkent u dat u perfect op de hoogte bent van de risico’s van het gebruik van het Internet en deze te aanvaarden.

U moet er ook rekening mee houden dat de gegevens die via het Internet van en naar onze site worden verstuurd, niet gecodeerd zijn.

We bevelen u aan heel voorzichtig te zijn met het gebruik van het Internet.  We verduidelijken in dit kader ook dat we enkel persoonsgegevens vragen in het kader van de registratieprocedure en op de webpagina die hiervoor is voorbehouden. Deze gegevens of hun bevestiging worden nooit gevraagd per e-mail of via elk ander communicatiemiddel.  We bevelen u ook aan om de links die u in e-mails ontvangt en die u naar pagina’s voeren waar uw persoonsgegevens worden gevraagd, niet te volgen.

We verduidelijken ten slotte dat ook u gepaste maatregelen moet treffen om u tegen elke indringing te beschermen (installatie van een regelmatig bijgewerkt antivirusprogramma, installatie van een firewall...).

 

Bescherming van de minderjarigen

De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen worden uitgenodigd om toezicht te houden op het internetgebruik van deze laatsten. Ze moeten de toegang tot diverse sites of diensten eventueel beperken indien ze hun gebruik en/of hun inhoud ongepast vinden.

Met het oog op de bescherming van minderjarigen zal de KBVB de persoonsgegevens van minderjarigen die werden meegedeeld tijdens de registratieprocedure op zijn website niet voor commerciële doelstellingen gebruiken, zelfs niet indien hij daarvoor de toelating kreeg tijdens de registratie of via een wijziging van de profielpagina van de gebruiker.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar de harde schijf van uw computer worden verzonden door de server waarop de website die u bezoekt, is ondergebracht.

U kan de parameters van uw browser aanpassen om de installatie van cookies te blokkeren. Bovendien kan u met uw browser alle geïnstalleerde cookies van uw computer verwijderen.

Onze site gebruikt drie types cookies:

  • de sessiecookies: die de sessie van een geregistreerde gebruiker open houden;
  • de comfortcookies: deze verzekeren u een gemakkelijkere navigatie door bepaalde van uw gebruiksvoorkeuren te registreren (gebruikte taal, gebruikersnaam,...);
  • de statistiekcookies: deze cookies helpen ons om de gegevens betreffende het gebruik van onze website te registreren (wat zijn de meest bezochte pagina’s, hoeveel unieke bezoekers raadplegen onze site,...).  Deze gegevens kunnen worden ingezameld door de partners van de KBVB.  Zoals hun naam het aangeeft, mogen ze enkel worden gebruikt voor statistieken en niet toelaten om de bezoekers van de website te identificeren.

Uw bezoek aan onze site is in principe niet gehinderd wanneer u cookies blokkeert, behalve in het geval van de sessiecookies die nodig zijn om uw toegang tot de functies op maat van de site waarvan de toegang aan geregistreerde bezoekers is voorbehouden, toe te laten en te handhaven.

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het  logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.        
                                                                                                                                                                               
De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

 

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar sites die worden beheerd door de partners van de KBVB of door derden, waarmee de KBVB geen contractuele betrekkingen heeft (het gaat meer bepaald om hyperlinks naar verschillende sociale netwerken). Deze hyperlinks worden ter informatie of voor uw gemak aangeboden. En andere websites kunnen eveneens hyperlinks naar onze eigen site bevatten.

De KBVB heeft geen enkele controle over deze sites en hun inhoud. Indien u ze raadpleegt of specifieke functies op deze sites gebruikt, moet u zelf kennis nemen van hun privacybeleid.

 

Recht op verbetering en toegang

U hebt een recht op toegang en verbetering van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat we u, op eenvoudig verzoek, gratis toegang verlenen tot deze gegevens en dat u kan vragen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

U kan uw verzoeken opsturen zoals aangegeven in onderstaande paragraaf.

 

Vragen

U kan uw vragen, opmerkingen of klachten betreffende de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, meedelen via het contactformulier, dienst “Juridische zaken” of per brief op onderstaand adres:

K.B.V.B.
Houba de Strooperlaan 145
1020 Brussel
BTW-nummer BE0403543160