Net zoals bij de digitale ontslagen van april,  kan voortaan volledig digitaal ondertekend worden via een beveiligd platform zonder nood aan PIN-code. De digitale aansluiting zal bovendien in “real time” verwerkt worden.

Hierdoor valt ook de wachttermijn van 7 dagen (Art. B1008) weg voor de speelgerechtigdheid. De dag na het ondertekenen kan het lid al spelen indien de aansluiting aanvaard wordt.

Kortom :

  • Vereenvoudigde procedure
  • Geen papier of postzegel meer nodig
  • Onmiddellijke speelgerechtigdheid
  • Geen problemen meer met onleesbare PDF’s

Voor de aanmaak van de aansluiting zelf verandert er niets. Hiervoor dient in beginsel nog steeds de identiteitskaart of kids-ID uitgelezen te worden.

Om de correctheid van de persoonsgegevens en de authenticiteit van de ondertekenaar te garanderen is het wel zeer belangrijk dat het e-mailadres en het gsm-nummer van de aangeslotene of wettige vertegenwoordiger wordt ingevuld en niet dat van de club. Zonder de verificatiecode die per SMS wordt verstuurd, kan de aansluiting niet worden ondertekend.

Papieren aansluitingsformulieren die reeds ondertekend werden, maar nog niet werden verstuurd, mogen nog tot de vervaldatum vermeld op het formulier verstuurd worden per post. Voor elke nieuwe aansluiting vanaf heden, geldt evenwel de nieuwe vereenvoudigde procedure.

Ook bijkomende documenten kunnen voortaan rechtstreeks in e-kickoff worden opgeladen.

Transfers verlopen voorlopig nog via de bestaande formulieren, maar ook deze zullen binnenkort verder gedigitaliseerd worden.

Voor een stap per stap toelichting voor de aansluiting, zie onderstaand filmpje.

Lees zeker ook onze veelgestelde vragen.