Voetbal Vlaanderen wil binnen het gewestelijk jeugdvoetbal toelaten dat jeugdspeler(ster)s, tot en met de jeugdcategorie U17, een dispensatie mits specifieke reden (bijv. onvoldoende vaardig) kunnen verkrijgen om 1 jaar lager dan de reglementaire leeftijd mee te spelen.

De eerder tijdelijke reglementering werd na een leerrijke testperiode positief gestemd, waardoor ze nu definitief wordt in Vlaanderen voor toepassing binnen het gewestelijk jeugdvoetbal.

Aanvragen voor het eerste deel van de jeugdcompetitie (juli-december) kunnen gebeuren tot en met uiterlijk 15 oktober 2018 via onderstaande documenten:

  • Een clublijst in te vullen en te ondertekenen door de gerechtigde correspondent van de club die de dispensatie aanvraagt. Meerdere aparte lijsten kunnen worden ingestuurd.
  • Een dispensatiedocument per speler of speelster in te vullen en te versturen, getekend door de gerechtigde correspondent en de wettelijke vertegenwoordiger van speler / speelster.

Een aanvraag indienen kan per email aan administratie@voetbalvlaanderen.be of per brief aan Voetbal Vlaanderen, sporttechnisch secretariaat, Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.