Sportieve investeringen

Om de verschillende nationale voetbalteams een goede voorbereiding te geven op hun competitie, hebben we de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de vernieuwing van het oefencentrum in Tubeke. Het centrum is volledig klaar en in gebruik genomen, tot grote tevredenheid van onze nationale teams, de staf en het grote publiek. We mogen toch wel zeggen dat het een state of the art gebouw geworden is dat veel lof krijgt uit het buitenland. Zelfs China toonde al interesse in ons oefencentrum.

Wat héél belangrijk is, is dat de nationale ploegen zich thuis voelen in Tubeke. Het moderne gebouw heeft dan ook àlles in zich wat het professionele voetbal vandaag nodig heeft. De stappen die we genomen hebben in de sport-medische opvolging, de video-analyse, data-management, … zijn onderdeel van de uiterst professionele omkadering die we de spelers, trainers en staf geven, zodat ze zich in de best mogelijke omstandigheden kunnen voorbereiden op een competitie, zoals het WK dat vanavond start in Moskou. We mogen stellen dat we de beste voorzieningen naar Tubeke gehaald hebben, we zijn dan ook zeer fier op de realisatie van het oefencentrum.

De professionele omkadering stopt niet bij het gebouw zelf, ze wordt doorgetrokken in het team rond de nationale elftallen. Chris Van Puyvelde en Roberto Martinez hebben een duidelijke sportieve lijn uitgetekend. Niet alleen voor de Rode Duivels, maar evenzeer voor de Beloften, de jeugdploegen en de Red Flames. We zijn zeer tevreden dat er een duidelijke sportieve visie op tafel ligt die nu in de professionele omkadering van Tubeke invulling zal krijgen.

Wijzigingen in de organisatie-structuur van de KBVB

Naast een sportieve stap voorwaarts hebben we ook in onze interne organisatie vooruitgang geboekt. We zijn er ons van bewust dat de KBVB een complexe structuur heeft waarover in het verleden niet voldoende transparantie bestond. Daarom zijn we twee jaar geleden gestart met de professionalisering van onze organisatiestructuur.

Het Uitvoerend Comité zal voortaan enkel fungeren als Algemene Vergadering die de jaarrekeningen goedkeurt. De Raad van Bestuur neemt strategische beslissingen en stippelt een visie uit, waarbinnen het management de verantwoordelijkheid krijgt om beslissingen te nemen die in de strategische visie passen.

Om beter ten dienste te staan van de voetbalclubs in ons land, was het ook belangrijk om het profvoetbal te scheiden van het amateurvoetbal. Het profvoetbal wordt vertegenwoordigd door de Pro League. Het amateurvoetbal zit verdeeld over een Vlaamse vleugel (Voetbal Vlaanderen) en een Waalse (ACFF).

Omdat voetbal een belangrijke sociale rol op zich neemt in de samenleving, vinden we het evident dat de KBVB waarden zoals gelijkheid, fair play en verdraagzaamheid uitdraagt in al haar departementen. Alle bestuurders, leden van het Uitvoerend Comité en alle medewerkers van de KBVB zullen een ethische code ondertekenen, die de integriteit van onze federatie en de onafhankelijkheid van onze medewerkers waarborgt.

Financiën in evenwicht

Zoals aangekondigd bespreken we met u ook graag de financiële situatie van de KBVB. Waar we in 2015 nog stevig in de rode cijfers zaten, zijn we erin geslaagd om de voorbije twee jaar de financiën in evenwicht te brengen. We hebben 2017 afgesloten met een winst van
1,8 miljoen euro
. We zijn daar tevreden mee want de winst was gebudgetteerd op 500 000 euro. We willen dan ook alle medewerkers en spelers van de KBVB bedanken voor hun inspanningen. Enerzijds door te besparen, anderzijds door efficiënter te werken. Ook de omzet werd verhoogd, waardoor we de komende jaren zullen kunnen blijven investeren in het Belgisch Voetbal.

Uitdagingen in de toekomst

We zijn er ons van bewust dat het voetbal de komende jaren wereldwijd sterk gaat veranderen. De KBVB volgt de evoluties in het voetbal op door vertegenwoordigd te zijn in UEFA en FIFA. Het is onze taak om ondersteuning te bieden aan de Pro League, Voetbal Vlaanderen en het ACFF, zodat zij klaar zijn om die ontwikkelingen in het voetbal te integreren in hun eigen beleid.

Ook intern staat de Voetbalbond nog voor aanzienlijke uitdagingen. Zo moet het bondsreglement grondig worden aangepast, om de regels zelf, maar de toepassing ervan en de controle erop, conform te maken met de Belgische en internationale wetgeving. Dit moet resulteren in een uniforme en heldere werkmethode.

Het parcours om onze federatie te professionaliseren is ingezet, maar lang niet afgewerkt. Integendeel, professionaliseren stopt nooit. Onze federatie zal blijven evolueren, bovendien  zijn er nog grote stappen te zetten op het niveau van de arbitrage- en licentiecommissie, de organisatie van de competities, het departement PR en communicatie en het commercieel beleid.

De KBVB rekent voor deze uitdagingen in de toekomst op Peter Bossaert die vanaf september de nieuwe CEO wordt. De lijnen van de professionalisering zijn ingezet, het is nu aan het managementteam, onder leiding van Peter Bossaert, om de KBVB verder om te vormen tot een open en transparante federatie die over enkele jaren bij de betere federaties van Europa zal horen.

Vicce-voorzitter Bart Verhaeghe, Voorzitter Gérard Linard en KBVB-bestuurder Mehdi Bayat

Vicce-voorzitter Bart Verhaeghe, Voorzitter Gérard Linard en KBVB-bestuurder Mehdi Bayat