De Europese richtlijn 2009/128/CE stelt immers een kader vast voor het bereiken van een duurzaam gebruik van onkruidverdelgingsproducten en legt een vermindering op van het gebruik van pesticiden.

Wallonië heeft de richtlijn strikter omgezet door formeel het gebruik van alle onkruidverdelgingsproducten op haar grondgebied te verbieden vanaf 1 juni 2018, en dit ook voor sportvelden.

Het doel van sportclubs is natuurlijk om aan deze richtlijn te voldoen en op termijn geen pesticiden meer te gebruiken. Ze hebben echter meer tijd nodig om dit te concretiseren. Deze nieuwe richtlijnen implementeren kan niet van vandaag op morgen en natuurlijke oplossingen dienen bovendien nog worden goedgekeurd.

Sinds 2014 hebben de Franstalige golf- en voetbalclubs (de twee sporten met de meeste grasvelden in ons land) het gebruik van deze producten al drastisch verminderd (met meer dan 80%).

"Het gebruik van onkruidverdelgingsproducten is voortaan zuiver curatief en niet meer preventief. De producten worden zeer strikt gebruikt en dit door professionals uit de sector. Natuurvriendelijke behandelingen werden gevonden en alternatieven werden al ingevoerd, maar deze zijn nog niet goedgekeurd. En remedies voor bepaalde ziekten moeten nog worden gevonden", verduidelijkte Philippe Delhaye, Voorzitter van de Belgische Franstalige Golffederatie.

"Bij ziekte hebben we soms maar 24 uur om een veld te redden. Het is net zoals bij de mens: als je niet over de juiste producten beschikt en niet snel tussenkomt, is het vaak al te laat. Op dit moment beschikken we niet over de juiste producten voor onze velden en daarom vragen de Belgische Franstalige Golffederatie en de KBVB een bijkomend uitstel (afwijking die werd verkregen door onze buurlanden en Vlaanderen) van twee jaar aan de Waalse Regering om zo de juiste natuurvriendelijke producten te vinden die door haar zullen kunnen worden goedgekeurd", bevestigde op zijn beurt Frédéric Veraghaenne, manager van het Belgian Football Centre.

Bodemaantasting van de velden zou het einde betekenen van de grasport in Wallonië met een nog veel bredere impact: 6.600 direct bedreigde banen in Wallonië, de stopzetting van socio-educatieve projecten, een daling van het toerisme, een impact op de economie, de gemeenten…