1. Bondsreglement

In dit verband wordt met de KU Leuven samengewerkt om het bondsreglement, met inbegrip van de disciplinaire processen, te moderniseren. 

Dit proces wordt geleid door prof. dr. Frank Hendrickx en zal tegen mei 2019 afgerond zijn. 

2. Eerste voorzitter Geschillencommissie Hoger Beroep

Tevens zal op korte termijn een eerste voorzitter worden aangesteld binnen de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal. 

Deze voorzitter zal de algemene leiding nemen van deze onafhankelijke disciplinaire instantie en waken over de uniformiteit van de bondsrechtspraak. 

3. Bondsprocureur

Tenslotte heeft bondsprocureur Marc Rubens aangegeven dat hij na meer dan 25 jaren onvoorwaardelijke inzet in het profvoetbal rond het jaareinde afscheid wil nemen van de KBVB. De KBVB is de heer Rubens erg dankbaar voor zijn jarenlange dienstverlening ten behoeve van het Belgische voetbal en zal ervoor zorgen dat de nieuwe mandaten zo snel mogelijk zullen worden ingevuld, zodat de vernieuwde ploeg binnen het bondsparket nog mee door Marc Rubens op weg kan worden gezet. 

De opvolger van de heer Rubens zal eerstdaags door de Pro League voorgedragen worden.